You are here

Translated Materials: Serbian — Srpski / СРПСКИ

Federalni Pravosudni Centar - Obrazovanje i istraživanje za Federalne sudove Sjedinjenih Država | Federal Judicial Center—Education and Research for the U.S. Federal Courts

PRAVOSUDNI SISTEM U SJEDINJENIM AMERIÈKIM DRŽAVAMA: kratak opis | The United States Legal System: A Short Description